Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Børnehuset

Velkommen til Vendsyssel Børnehus

Børnehuset er en integreret privatinstitution som er normeret til 42 børn fordelt på 1 vuggestue og 2 børnehavegrupper.

I Børnehuset hedder vuggestuebørnene Tumlingerne og er fordelt i alderen 0-2,10 år. De har deres egen afdeling med bla. hyggehjørne med akvarie, dukkekrog, motorikrum, pudsleplads og stor garderobe. Nogle gange er de ældre børn fra børnehaven på besøg og omvendt. Vuggestuen har deres egen legeplads som er indhegnet og adskilt fra det øvrige legeområde, men med let tilgang til børnehavens legeplads.

Børnehavebørnene er fordelt på 2 grupper: Spilopperne og Krudtuglerne. Begge grupper er blandet med børn i alderen 2,10 – 6 år. Børnene har faste voksne, som følger dem gennem hele deres børnehaveperiode. Den forholdsvis lille gruppe børn gør, at alle kender alle, -børn, voksne og forældre.

Vores vision er at tilbyde udfordrende og lærerige miljøer i trygge rammer med vores engageret og kompetente personale, så børnene får de bedste udviklingsmuligheder.

for at se vores facebook.

Åbningstider

Dagens gang

Børnene i Vendsyssel NaturUnivers har en meget varieret hverdag med mange forskellige aktiviteter. I ugens løb arbejder vi bl.a. med krop og bevægelse, kreativitet, natur og science, musik, turdag, sproggruppe, personlige og sociale kompetencer og skolegruppe.

Til dette udnytter vi vores nære omgivelser: Vi låner bl.a. gymnastiksalen på skolen, går tur i skoven eller til den nærliggende naturlegeplads, vi handler med børnene i den lokale brugs og skolegruppen går på besøg på skolen. Da vi sammen med skolen har egen bus, kommer vi også på turer til forskellige områder, der ligger udenfor Mosbjerg. Som noget nyt i år giver børnehaven teater abonnement til børnene og vi tager i teateret i Hjørring 3 gange om året.

Aktiviteterne varierer i løbet af året, som følge af årstiderne, traditioner, fødselsdage samt overgangen fra vuggestue til børnehave og børnehave til skole.

Bedste venner

Vi arbejder med Mary fondens “Fri for mobberi”.

Brobygning

God brobygning er helt central ved overgangen til enten børnehave eller skole.

Læreplaner og BMV

Her kan du læse vores læreplaner og den seneste BMV.