Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Børnehuset

Velkommen til Vendsyssel Børnehus

Børnehuset er en integreret privatinstitution som er normeret til 42 børn fordelt på 1 vuggestue og 2 børnehavegrupper.

I Børnehuset hedder vuggestuebørnene Tumlingerne og er fordelt i alderen 0-2,10 år. De har deres egen stue, men får nogle gange besøg af de ældre børn fra børnehaven. Tumlingerne har deres egen legeplads som er indhegnet og adskilt fra det øvrige legeområde.

Børnehavebørnene er fordelt på 2 grupper: Spilopperne og Krudtuglerne. Begge grupper er blandet med børn i alderen 2,10 – 6 år, hvilket betyder at børnene har faste voksne som følger dem gennem hele deres børnehaveperiode.

Den forholdsvis lille gruppe børn gør, at alle kender alle, børn, voksne og forældre.

Vores vision er at tilbyd udfordrende og trygge rammer for børns udvikling af et engageret og kompetent personale.

for at se vores facebook.

Åbningstider

 • Mandag-Torsdag 6:30 - 16:30
 • Fredag 6:30 - 16:00

Hverdagen

Børnene i Vendsyssel Børnehus har en meget varieret hverdag med mange forskellige aktiviteter. I ugens løb arbejder vi med krop og bevægelse, musik, turdag, sproggruppe og skolegruppe.

Til dette udnytter vi vores nære omgivelser: Vi låner gymnastiksalen hos Vendsyssel Friskole, går tur i skoven eller til den nærliggende naturlegeplads, vi handler med børnene i den lokale brugs og skolegruppen går på besøg hos Friskolen.

Aktiviteterne varierer i løbet af året som følge af årstiderne, traditioner, fødselsdage samt overgangen fra børnehave til skole.

 • 6:30 Børnehuset åbner
 • 6:30-7:30 Mulighed for at få morgenmad
 • 7:30-8:30 Fri leg og hygge, mens børnene møder ind
 • 8:30-9:00 Formiddagsmad
 • 9:30-10:30 Aktivitet: Tur, bevægelse, musik, sprog-/skolegruppe
 • 10:30-11:00 Samling med leg, sang og højtlæsning
 • 11:00-12:00 Frokost
 • 12:00-14:00 Middagssøvn hvis behov - leg på legepladsen
 • 14:00 Brød og frugt - leg og hygge indtil børnene hentes
 • 16:30 Børnehuset lukker (kl. 16:00 om fredagen

Bedste venner

Vi arbejder med Mary fondens “Fri for mobberi”.

Brobygning

God brobygning er helt central ved overgangen til enten børnehave eller skole.

Læreplaner og BMV

Her kan du læse vores læreplaner og den seneste BMV.