Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Børnehaven

Stedet hvor barnet gennem glæde og nysgerrighed udvikler sig og lærer.

Venskab og fællesskab er nogle af de begreber, som sætter dagsordenen i Vendsyssel Børnehus.

I Børnehaven arbejder vi meget med at stimulere børnenes sociale udvikling gennem et stort fokus på relationer, fællesskab og de spilleregler der i den forbindelse er aktuelle.Vi ønsker at alle børn føler sig set og hørt samt får følelsen af at være en del af det store fællesskab. Alle skal opleve følelsen af anerkendelse og accept af, at “jeg er mig”, hvilket danner fundamentet for barnets selvopfattelse og selvværd.

Gennem tiden i Vendsyssel Børnehus lærer børnene at være opmærksomme på hinanden samt at udvise empati. De små spejler sig i de store og de store børn drager omsorg for- og hjælper de mindste.

Vi har aldersmæssigt blandede børnehavegrupper hvilket gør, at de store børn, som en helt naturlig del af hverdagen, hjælper de små eksempelvis når vi spiser.

Vores SFO børn kommer i børnehuset morgen og eftermiddag, så kendskabet til de ældre børn, sker løbende og giver god grobund for stærke relationer. Både ved overgangen fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

Samtidig vil vi gerne være med til at danne grobund for, at det enkelte barn får mulighed for at skabe og udvikle deres selvværd og troen på at “jeg kan godt”.

Vi forsøger at booste barnets selvtillid ved at give det en masse succesoplevelser og anerkendelse for at være netop “mig”.

Spilopperne

Krudtuglerne

Personale

Line Jungblut
AFDELINGSLEDER BØRNEHUSET
Helle Ramlov
PÆDAGOG PÅ KRUDTUGLESTUEN
Vibeke Hansen
PÆDAGOG PÅ SPILOPSTUEN

Skal dit barn have en plads hos os?

Kontakt os og hør mere om vores tilbud.