Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Brobygning

Brobygning

For at skabe den sammenhæng og mening for børnene i deres første leveår, som Fælles Ansvarsstrategien ligger op til, er det vigtigt for os med en god brobygning.

Brobygningen starter allerede når barnet begynder i vuggestuen, og skal væk fra hjemmets vante omgivelser til en ny hverdag i institution og mødet med nye børn og voksne. Forældrene er meget med i planlægningen af deres barns opstart, som vi tilstræber sker stille og roligt.

“Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre overgangene i barnets liv. Når et barn oplever en overgang, kommer barnet i en ny sammenhæng, hvor det skal forholde sig til nye voksne og børn. Alle overgange i børn og unges liv har betydning, og derfor vil vi have fokus på overgange helt fra spædbarnsperioden til overgangen til voksentilværelsen, så ingen giver slip før en anden tager over.” – uddrag fra Hjørring Kommunes strategi om Fælles Ansvar

Vuggestuebørnene tilbringer ofte tid i børnehavedelen sammen med de større børn og husets øvrige voksne. På den måde opnår barnet kendskab til alle børn og voksne i huset og der skabes større tryghed ved at færdes omkring såvel ude som inde.

Når tid nærmer sig for at barnet skal starte i børnehave, øger vi besøgene samt længden af disse i børnehaven således at der sker en glidende overgang. Barnet får lov til at komme med børnehaven på legepladsen uden de øvrige vuggestuebørn og er samtidig med til at spise frokost i børnehaven.

Det sidste ½ år inden børnene er klar til skolestart arbejdes der mere intenst med denne gruppe. Vi samler de kommende skolebørn i en skolegruppe 1 gang om ugen. I skolegruppen øves skolefærdigheder som: at sidde stille, turtagning, tegne, tal, bogstaver, almen viden osv.

Der påbegyndes i denne periode ligeledes brobygning med skolen og SFO’en. Skolegruppen deltager i projekter sammen med skolens SFO og er med i 0-1 klasses undervisning ca en gang om ugen.

Dette førskoleforløb medvirker til at børnene bliver bekendte med at færdes på skolen blandt de større børn og lærerne. Dette skaber en tryghed og forudsigelighed for barnet når det skal starte i skole.