logosmalhead

Ferier og udvidet åbningstid

Ferier og lukkedage

Børnehuset holder lukket mellem jul og nytår samt på helligdage. Derudover holder vi lukket Grundlovsdagen samt dagen efter Kr. Kimmelfart.

I juli holdes der lukket i ugerne 29 og 30 og forældrene opfordres til at vælge yderligere en uge enten op til eller efter disse.

I skolens vinterferie, efterårsferie samt de 3 dage op til påske arrangeres der nødpasning i Børnehuset for de familier der har brug for det.

Udvidet åbningstid

Vi har mulighed for at tilbyde udvidet åbningstid hvis der, i forbindelse med studie eller arbejde, er et dokumenteret behov herfor.

Der rettes henvendelse til lederen hvis der skulle opstå et behov for udvidet åbningstid.