Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Ferier og udvidet åbningstid

Ferier og lukkedage

Børnehuset holder lukket mellem jul og nytår samt på helligdage. Derudover holder vi lukket Grundlovsdagen samt dagen efter Kr. Kimmelfart.

I juli holdes der lukket i ugerne 29 og 30 og forældrene opfordres til at vælge yderligere en uge enten op til eller efter disse.

I skolens vinterferie, efterårsferie samt de 3 dage op til påske arrangeres der nødpasning i Børnehuset for de familier der har brug for det.

Udvidet åbningstid

Vi har mulighed for at tilbyde udvidet åbningstid hvis der, i forbindelse med studie eller arbejde, er et dokumenteret behov herfor.

Der rettes henvendelse til lederen hvis der skulle opstå et behov for udvidet åbningstid.