logosmalhead

Indmeldelse og Udmeldelse

Indmeldelse

Synes du, at Vendsyssel Børnehus er den rigtige institution for dit barn, er du velkommen til at kontakte os for nærmere aftale om et besøg i huset.

Indmeldelse sker ved henvendelse til leder Helle Mørkbak Højrup, kontaktoplysninger finder her. Opstart foregår altid den 1. i en måned.

Ved overgang fra vuggestue til børnehave sker det automatisk den 1. i den måned barnet fylder 2,10 år.

Udmeldelse

Ønsker du at udmelde dit barn fra Vendsyssel Børnehus skal det altid ske skriftligt senest den sidste dag i måneden + 1. måneds opsigelse.

Dit barn udmeldes automatisk af børnehaven pr. 31/7 i året, hvor der sker overgang til skolen.