Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Indmeldelse og Udmeldelse

Indmeldelse

Synes du, at Vendsyssel Børnehus er den rigtige institution for dit barn, er du velkommen til at kontakte os for nærmere aftale om et besøg i huset.

Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsleder Pia Emma Pedersen, kontaktoplysninger finder her. Opstart foregår altid den 1. i en måned.

Ved overgang fra vuggestue til børnehave sker det automatisk den 1. i den måned barnet fylder 2,10 år.

Udmeldelse

Ønsker du at udmelde dit barn fra Vendsyssel Børnehus skal det altid ske skriftligt senest den sidste dag i måneden + 1. måneds opsigelse.

Dit barn udmeldes automatisk af børnehaven pr. 31/7 i året, hvor der sker overgang til skolen.