Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Læreplaner og BMV

Læreplaner

Pædagogiske læreplaner er indført for at understøtte dagtilbudslovens formålsbestemmelse samt at øge fokus på dagtilbuddets kvalitetsudvikling, dokumentation og læring.

I Vendsyssel Børnehus ser vi på læreplanerne som en indholdsbeskrivelse af vores daglige pædagogiske praksis. Vi mener, at børns institutionstid skal være med til at give dem en god start på livet, samt skabe et solidt fundament at bygge videre på i fremtiden.

Den styrkede pædagogiske læreplan som trådte i kraft juli 2018, vurderer vi skal fungere som et redskab til at udvikle læringsmiljøer af høj kvalitet. Læringsmiljøer som kan understøtte børns trivsel, læring og udvikling.

Evalueringen af arbejdet med den styrkede læreplan 2021 kan findes ved at klikke her: Evaluering af arbejdet med den paedagogiske laereplan, færdig

Den styrkede pædagogiske læreplan er med til at støtte og højne kvaliteten af vores pædagogiske arbejde og består af følgende seks temaer:

  • Alsidige personlig udvikling
  • Sociale udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab.

Klik her for at læse læreplanerne for Vendsyssel Børnehus.

Mediestrategi

Vi har her på stedet udarbejdet en mediestrategi, som danner basis for vores tilgang til det pædagogiske arbejde med digitale medier i daginstitutioner. Du kan finde vores mediestrategi her:

Mediestrategi

Børnemiljøvurdering (BMV)

I 2006 blev Børneloven vedtaget hvilket betyder, at alle institutioner i dag skal udarbejde en skriftlig Børnemiljøvurdering (BMV).

BMV’en sætter fokus på og bidrager til, at børnene har et godt fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø som fremmer trivsel, udvikling og læring.

BMV’en skal synliggøre børnemiljøet, så det bedst muligt understøtter temaerne i de pædagogiske læreplaner. Samtidig skal BMV’en medvirke til, at der skabes den bedst mulige udnyttelse, vedligeholdelse og udvikling af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø.

Børnemiljøvurderingen skal vurderes efter behov og skal, sammen med læreplanen, være med til at sikre børnenes ret til trivsel, udvikling og læring. Vi evaluere løbende vores handleplaner og tiltag på personalemøderne.

Ovenstående er et uddrag fra forordet i børnehusets BMV.

Klik her hvis du ønsker at læse hele BMV’en for Vendsyssel Børnehus.