Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Formål

Hvad kan vi som friskole, og hvorfor driver vi friskole?

At være friskole betyder for os, at:

 • Vendsyssel friskole skal være et alternativ til den offentlige skole, så forældre kan benytte deres grundlovssikrede frihed til selv at tage vare på deres barns skolegang ved at vælge en friskole.
 • Skolens forældre tager vare på deres barns skolegang ved at vælge skolen, bidrage til skolens økonomi (via skolepengene), bidrage til beslutninger om skolens drift (ved generalforsamlingen), bidrage til skolens vedligeholdelse etc. (ved praktiske arbejdsdage), bidrage til fællesskabelsen i klassen (ved klassearrangementer) og bidrage til fællesskabet på hele skolen (ved fælles arrangementer).
 • Skolens størrelse giver børnene et godt overblik og den nødvendige tryghed, der er forudsætningerne for trivsel, læring og udvikling.
 • Skolen opliver, så lysten til og glæden ved at lære bevares, og skolen oplyser gennem fagenes viden og færdigheder. Vi vil gerne udfordre eleven så de kan stå på tæer og vise deres kundskaber!
 • Skolen prioriterer kropslig udfoldelse, og at eleverne oplever vores naturskønne omgivelser.
 • Der er fokus på den historie, vi kommer fra, og på at undervisningen tager afsæt i nutidens udfordringer.
 • I samværet på skolen lægges vægt på ligeværdighed, respekt og forskellighed.

Vores formål med undervisningen er, at:

 • Eleverne danner selvindsigt – lærer sig selv at kende i den korte tid, som de går i skole, og derved får grundstenene på plads til et langt voksenliv.
 • Opdrage eleverne til et aktivt medborgerskab, som borgere i et samfund med demokrati og menneskerettigheder.
 • Give eleverne indsigt i menneskets samspil med naturen og dens ressourcer omkring dem.
 • Forberede eleverne til lyst i deltagelse af kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Forberede til problemløsning og kritisk tænkning gennem kommunikation, samarbejde og
  anvendelse af IT.