Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Forventninger til forældre

Når vi står sammen, når vi målet!

Et godt skoleforløb forudsætter et tæt og aktivt samarbejde mellem forældre, elever og skole – for sammen når vi længst! Det kræver en indsats fra alle parter at nå det mål.

På samme måde har vi en række forventninger til skolens forældre, så vi sammen kan lave en god skole.

Generelt lægger vi stor vægt på et godt og ærligt forhold til hinanden – børn som voksne. På at den enkelte elev og forældre er indstillet på at bidrage positivt til fællesskabet på skolen og har respekt for andre mennesker.

Dialog

Vi forventer, at forældrene bidrager til konstruktiv og positiv dialog, som er præget af gensidig tillid og samarbejde, både om den enkelte elev, fællesskabet og skolens pædagogiske virke. Det er vigtigt, at man tager kontakt til skolen, hvis der er problemer, spørgsmål, ønsker eller kritik. Alle henvendelser tages alvorligt og undersøges – også selvom personalet måske vurderer anderledes end forældre og børn.

Når man går i skole kan der opstå situationer, hvor forældre og skole går forkert af hinanden, eller hvor man som forældre har kritikpunkter til de ting, der foregår på skolen. I disse situationer er det særligt vigtigt, at man søger dialogen, og kommunikerer i en god og ordentlig tone.

Det kan du gøre som forælder:

 • Dit sprog skaber virkelighed for dit barn. Undlad at tale dårligt om skolen, skolens ansatte, de andre børn og forældre i jeres børns påhør
 • Dialog forebygger misforståelser. Spørg derfor hellere en gang for meget, end en gang for lidt
 • Vær undersøgende og opsøg information, hvis du har brug for det
 • Hav tillid til at skolen kontakter hjemmet, hvis der er behov herfor
 • Kontakt altid klasselæreren først hvis det drejer sig om det enkelte barn

Engagement

Vi gør os umage for, i relation til vores værdigrundlag, at skabe de bedste rammer for trivsel og læring. Fællesskabet kommer ikke af sig selv. Det skabes via engagement, og derfor er forældrenes engagement helt afgørende. Hvis man som forældre ikke engagerer sig i skolen og fællesskabet, bliver skolen udelukkende en service for borgeren, hvilket vi ikke ønsker, og ej heller vil acceptere.

Forældrenes indsats for fællesskabet, er noget af det det bedste man kan gøre for eget barn. Forældrenes engagement bidrager til børns trivsel. Og dermed til børns læring.

Det kan du gøre som forælder:

 • Kendskab skaber venskab og fællesskab. Deltagelse i skolens arrangementer har derfor ikke kun en praktisk funktion.
 • Gør jer til en del af skolens liv og deltag i de forskellige arrangementer der er.
 • Bak op omkring undervisningen. Sørg for at der er styr på de basale ting såsom penalhus, madpakke, lektier, sengetider m.m.

Rummelighed

Vi ser det som en styrke at have forældre og børn, der hver især bringer forskellighed ind i fællesskabet. Vi forventer at vores forældre signalerer overfor deres børn at forskellighed er værdifuldt, så barnet lærer at give omsorg, udvise respekt og have forståelse for andre. Hos os er der plads til alle, men ikke alt.

Forskellighed kan blive til uenighed. I sådanne situationer er det særligt vigtigt at søge/huske dialogen. Forældrene skal have forståelse for, at der er mange mennesker, der skal have dagligdagen til at fungere sammen på skolen.

Det kan du gøre som forælder:

 • Vær åben overfor forskellighed – og bidrag til at dine børn ser forskellighed som en styrke. Tal om, at der er mange rigtige måder at være på.
 • Tal ikke negativt om dem, der gør noget andet end en selv.
 • Støt barnet i at lege med foretrukne og knap så foretrukne legekammerater.
 • Vær en god rollemodel for børnene ved at skabe situationer, hvor alle kan deltage. F.eks. ved at invitere alle med til fødselsdage og fælles filmaftener.