Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Friskolen

Velkommen til Vendsyssel Friskole

Vi kombinerer vores undervisning på friskolen med temadage, hvor vi rejser ud i verden med vores helt egen bus! Vi tror på læringen i oplevelsen, hvor det lærte i klasselokalet møder virkeligheden! Naturen omkring os bruger vi aktivt i vores skoletilbud, og indskolingen har en udeskoledag om ugen hele året rundt.

Vi vægter, at eleverne har et frirum efter skoletid, hvor de kan dyrke deres fritidsinteresser, og følger samtidig folkeskoleloven, og tilbyder folkeskolens prøver for 9. klasse.

VI VIL at vores elever skal blive så dygtige som muligt, ud fra den enkeltes faglige formåen.

VI VIL at vores elever oplever en skole med professionelle relationer og voksne.

VI VIL tilstræbe at vores elever oplever kreative arbejdsformer i den daglige undervisning.

for at se vores facebook.
Smalt koncentration i skolen

Natur og skole

Vi nyder at komme ud i Nordjyllands skønne natur. Vi bruger flittigt vores helt egen Klatrepark i Idræt og andre fag. Oplevelserne og erfaringerne fra den virkelige verden giver os en praktisk viden, der bidrager særdeles positivt til den almindelige klasseundervisning.

Aldersblandet undervisning

Vores hold er sammensat af to årgange, hvilket åbner for en masse muligheder i undervisningen. Sammen med de små hold skaber dette bedre læring og trivsel.

Egen bus

Vi er meget glade for at have vores helt egen bus. Den bruges både til at hente elever til skolen og køre dem hjem igen. Men vi bruger den også i skoletiden til at komme ud at opleve verden.

Klatreparken

Vi har i sommeren 2020 søgt fondsmidler fra Nordea fonden ”Her bor vi” til at bygge et klatrepark for små og store børn, ja også voksne. Vores klatrepark skal udfordre og styrke børnenes motoriske færdigheder, og samtidig bidrage til nogle fantastiske oplevelser i vores NaturUnivers, som de aldrig glemmer.

Læs mere om klatreparken her

Hverdag på Vendsyssel Friskole

Skoledagen starter kl. 8.00, og vi starter hver dag med fællessang i Samlingen. Der synges ældre såvel som moderne sange.

Mandage i ulige uger skiftes lærerne til at have fortælletid til samling.

Fredag afholdes der fredagssamling, hvor vi slutter ugen af med vigtige informationer og en sang inden vi siger “god weekend til alle børn” Og fredage i lige uger skiftes eleverne til, at præsentere dele af deres skolearbejde med hinanden.

Forældre og andre gæster af huset, er altid velkomne til at deltage i samling.

ModulerRingetider
1. modul 08:00 - 08:45
08:45 - 09:30
2. modul 10:00 - 10:45
10:45 - 11:30
Frokostpause 11:30 - 12:00
3. modul 12:00 - 12:45
4. modul 12:45 - 13:30
5. modul 13:30 - 14:15

Skal dit barn starte i skole?

Kontakt os for en rundvisning og hør mere om vores tilbud.