Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

10. kl Adventurelinjen

Tag 10. klasse på vores adventurelinje og bliv helt klar til en ungdomsuddannelse.

Vendsyssel Friskole tilbyder dig nu muligheden for at forbedre dit faglige niveau og afprøve grænser ift. din personlige udvikling og kompetencer – FØR du skal vælge ungdomsuddannelse.

Vores mål med 10. kl.:

  • Tilbyde et spændende skoleår, der bidrager til at modne eleverne, og gøre dem fagligt parate til at starte på en ungdomsuddannelse.
  • At styrke elevens personlige udvikling og identitet.
  • At give eleven en mulighed for at kombinere almindelig faglig undervisning med planlagte adventurelektioner og fordybelsesdage.
Dreng i naturen

Adventureklassen henvender sig især til unge, der kan lide at blive udfordret udenfor klasselokalet. Det kan være på samarbejde og fysiske aktiviteter. Et år i Adventureklassen er derfor fyldt med aktiviteter der udvikler dig socialt og fagligt. Adventureklassen har med et loft på 20 elever samtidig en god størrelse, for at kunne danne nogle gode relationer henover året.

I begyndelsen af skoleåret tager Adventureklassen på en 3 dages overlevelsestur i Tolne Naturpark. Formålet med turen er, at eleverne lærer hinanden at kende, samt at man får afprøvet sine personlige grænser. Henover skoleåret vil der også være indlagt en studietur for klassen til udlandet.

I 10. klasse har vi desuden indlagt fordybelsesdage, hvor der arbejdes med et tværfagligt emne/projekt, og hvor der netop er mulighed for fordybelse i emnet.

Vi har god erfaring med E-Sport på skolen, og forventer også at kunne tilbyde LAN-turneringer på skolen henover året.

Brobygningen prioriteres højt på 10. kl., og der planlægges to ugers brobygning i ungdomsuddannelser.

Vi ser meget frem til at kunne give de unge mennesker i Hjørring Kommune og omegn mulighed for et skoleår, hvor man får muligheden for at få grundfagligheden på plads kombineret med en masse spændende, lærerige og meningsfulde aktiviteter. Et indhold, der tilgodeser en passende mængde faglighed, som sigter mod såvel de gymnasiale såvel som erhvervsuddannelserne, og som vil udvikle eleverne på det personlige plan.

Pris

Pris kr. 1300 pr. mdr.

Minimumsantal for opstart af 10. klasse er 12 elever.

Bus

Vores bus giver dig muligheden for at komme på skolen og hjem igen efter endt undervisning. Bussen kører dagligt på vores indlagte busrute med stop ved: Sindal, Bindslev, Jerup m.fl.

Vi vil rigtig gerne høre om vores tilbud kunne have din interesse, og vi vil derfor bede dig udfylde spørgeskemaet på dette link: Spørgeskema

Er du blevet interesseret?

Har du spørgsmål til vores 10. kl. tilbud, er du meget velkommen til at kontakte os for mere info.