Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Bus

Vores egen bus

Der er to hovedformål med bussen i Vendsyssel Friskole.

Det første formål er, at sikre børn og personale de bedste forudsætninger for at få en spændende og faglig udfordrende hverdag. Skolen kommer ud i lokalsamfundet og den skønne natur i Nordjylland. De mange oplevelser og erfaringer, som det giver, kommer tilbage til skolen i form af praktisk viden om hvordan verden hænger sammen omkring friskolen.

Det andet hovedformål er at sikre tilstrømningen af elever til Vendsyssel Friskole i de kommende år. Uden bussen ville tilstrømningen af elever til friskolen være mindre. Bussen giver forældre i et stort opland omkring Mosbjerg muligheden for at tilbyde deres børn en skole, som har fokus på faglig og social trivsel, korte skoledage og en fantastisk SFO. Tilstrømning af børn har friskolen glæde af og behov for, for at Vendsyssel Friskole også i fremtiden kan være en økonomisk bæredygtig skole.

Vores egen bus

Retningslinjer

Vendsyssel Friskole er en skole i rivende udvikling og det betyder, at busruten til tider ændres for at tilgodese de elever som løbende tilmeldes. Retningslinjerne er under udvikling og skal ses som et arbejdsdokument, der kan revideres, når det skønnes relevant af bestyrelsen på Vendsyssel Friskole. Bestyrelsen vil fremadrettet bestræbe sig på at evt. ændringer kommer til at ske med godt varsel med virkning fra sommerferie, efterårsferien, juleferien og påskeferien. For at kørslen med bussen bliver en god oplevelse for børnene har bestyrelsen på Vendsyssel Friskole vedtaget følgende principper:

Principper for buskørsel:

 • Chaufføren skal være imødekommende, venlig, overholde færdselsreglerne, og køre hensynsfuldt. Chaufføren oplyser ved hver kørsel at passagerne skal fastspændes med sele under køreturen.
 • Børnene starter med at gå i skole, når de stiger ind i bussen. Dvs. at samme regler for brug af telefon er gældende som på skolen. Herunder at det IKKE er tilladt at fotografere, filme under buskørsel. Børnene følger de regler og informationer buschaufføren giver, herunder at sidde fastspændt når bussen kører. Buschaufføren er ikke ansvarlig for, at passagerer bruger selen. Det skyldes, at chaufføren ikke har mulighed for at se, om alle har sele på. Hvis barnet gentagne gange IKKE overholder reglerne omkring at sidde fastspændt når bussen kører, bortfalder muligheden for buskørsel med øjeblikkelig virkning. I vinterhalvåret skal børnene på landet have refleks på og stå med en lygte når de hentes om morgenen.
 • Ruteplanen lægges efter, at bussen ankommer til skolen senest 5 min. før ringetid.
 • Ruterne lægges efter at der så vidt muligt tilgodeses de elever, der gerne vil benytte sig af tilbuddet.
 • Alle skolesøgende børn til friskolen er velkommen til at tilmelde sig busordningen.
 • Hjemkørslen om eftermiddagen: Det er børnenes ansvar at holde øje med hvornår bussen kører, når de har fået fri fra skole. Bussen kører i skoleåret 2022/2023 kl. 14.20 på alle almindelige skoledage. Ændring af bustider ved Fx temadage og emneuger kan ses i kalenderen i Viggo.
 • Legeaftaler: En kammerat er velkommen til at køre med det tilmeldte barn hjem, hvis der er plads i bussen. En legeaftale skal laves på forhånd, så chaufføren ikke skal vente på, at der ringes til forældre. Det koster kr. 15 at køre med bussen. Beløbet betales i kontanter og aftalte penge til Annika på kontoret, eller til buschafføren.
 • I tilfælde af nedbrud og bussen ikke kan køre og dit barn derfor ikke er blevet hentet, skal du som forældre gå ind og se på VIGGO/Facebook Vendsyssel Friskole. Her vil der stå, hvilken plan der er iværksat for at få dit barn kørt til friskolen.
 • I skoleåret 2022/23 koster det kr. 300 om måneden at være tilmeldt busordningen, dog er juli betalingsfri. Har barnet kun brug for at køre med bus engang imellem, er det muligt at betale 15 kr. for en enkelt tur, og i aftale penge. Mobilepay er IKKE en mulighed.
  Der betales fuld pris for 2 børn og halv pris for øvrige børn. Du tilmelder dit barn til busordningen på kontoret ved Annika. Betalingen trækkes sammen med skolepengene til den 1. i måneden.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsen omkring retningslinjerne for buskørsel med Vendsyssel Friskoles bus, så ring/skriv til skolens kontor.

Klager

Ønsker man at indgive en klage over buskørsel, skal denne stiles til skoleleder Mette Møller Nielsen.

OBS! Optagelser, målinger og andet foretaget med smartphone af elev i forbindelse med klage over kørsel, vil ikke blive inddraget i videre behandling.