Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Egen pc

Egen bærbar pc fra 5. kl.

Det er et krav, at eleverne fra 5. klasse har en bærbar pc, som de kan medbringe.

I 5. og 6. klasse vil det fremgå af ugeplanen, hvornår pc’en skal medbringes.

Fra 7. og opefter er pc’en det primære arbejdsredskab/penalhus.

Skolen hæfter ikke for skader forvoldt i skoletiden, eller skader opstået på vej til og fra skole, hvorfor det anbefales at forsikre udstyret (elektronikforsikring).