Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Forsikring og ansvarsfordeling

Forsikring

Vendsyssel Friskole har ikke en børne-ulykkesforsikring for eleverne på skolen, hvilket betyder, at det er forældrenes ansvar, at sørge for at børnene er forsikret – også i skoletiden.

Man kan ikke undgå at der sker uheld, når man går i skole. En skade skal bedømmes efter dansk rets almindelige regler om ansvar, idet der ikke findes særlige regler for skader forvoldt i skolen. Det kan eks. være en skade på legepladsen, i idrætstimen eller i klatreparken.

Forældrene bør derfor sørge for, at eleverne er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikrede. Skolens forsikring dækker ikke elevernes private ejendele – mobiltelefoner, computere, tasker, tøj, sko, cykler osv., og udstyret medbringes på skolen på elevens/forældrenes eget ansvar.

Dvs. sker der en skade på genstandene, skal sådanne skader ALTID anmeldes til forældrenes familieforsikring.

Viser der sig at være en ansvarlig skadevolder, kan familiens forsikringsselskabet forsøge at sende kravet videre mod denne. Det vil dog være familiens eget forsikringsselskab, der vil skulle udbetale en eventuel erstatning til eleven/forældrene, og så efterfølgende opkræve dette overfor skadevolder/skadevolders forsikringsselskab.

Viser det sig, at det er skolen, der er den ansvarlige skadevolder, eks. at det er en ansat på skolen, der ved et øjebliks uopmærksomhed kommer til at skubbe en telefon placeret på et bord ned på gulvet, så den går i stykker, er den ansatte og dermed skolen ansvarlig skadevolder, hvorefter det så er op til erstatningsansvarsloven at vurdere, om skolen så også er erstatningsansvarlig.

Ansvarsfordeling

– og brug af skateboards, løbehjul og rulleskøjter

Hvis børn og unge tager skateboards, løbehjul eller tilsvarende udstyr med i skole eller SFO, så er det skolens forventning, at børnene også har eget sikkerhedsudstyr med.

Vi gør opmærksom på, at det er forældrenes ansvar (sammen med børnene) at sørge for, at børnene har tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr med og at de bruger det. På skolen holder vi naturligvis sædvanligt opsyn med børnene og påtale det, hvis vi ser et barn som kører uden sikkerhedsudstyr, men det er forældrenes ansvar både at sikre, at deres eget barn har tilstrækkeligt udstyr med og at de bruger det.

Børnene skal som minimum anvende hjelm. Det anbefales at de herudover også anvender albue/håndled og knæbeskyttere, men det må forældre og børn selv afgøre. Hvis forældre har en mistanke om, at deres barn ikke anvender det sikkerhedsudstyr, som de ønsker at de skal, skal forældrene nægte barnet at have skateboard, løbehjul eller rulleskøjter med i skole/SFO.

Hverken skole eller SFO vil påtage os ansvaret for at børnene benytter alt det sikkerhedsudstyr, som vi anbefaler. Hverken skole eller SFO påtager sig ansvaret for ulykker som følge af utilstrækkeligt sikkerhedsudstyr. Vær i den forbindelse opmærksom på at hverken skole eller SFO har en ulykkesforsikring for børnene, det skal forældrene selv tegne, hvis de ønsker det.