Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Læsevanskeligheder

Elever med læsevanskeligheder

På Vendsyssel Friskole, har vi fokus på elevernes læsning og deres læseudvikling. To gange om året bliver alle elever LUS testet (en læse-udviklingstest), dette er et pædagogisk værktøj, der kan bruges til at beskrive læsningen og læseudviklingen, at evaluere hvor langt barnet er omkring læsning og til at udvælge indsatsformer. Eleven bliver derfor fulgt tæt og skulle der opstå mistanke om læsevanskeligheder, bliver der handlet på det.

I tilfælde af, at vi konstaterer at en elev er ordblind, så får eleven en it-rygsæk og de hjælpemidler, som er tilladt for at afhjælpe elevens udfordring.

Bettina er læsevejleder på Vendsyssel friskole, og hun underviser eleverne med læsevanskeligheder. Dette foregår på små hold med max fem elever på hvert, her skal det være trygt og hyggeligt at komme. Hun underviser de dyslektiske elever ud fra VAKS-systemet, det er et system, hvis formål er at lære de dyslektiske elever fem forskellige ordlæsningsstrategier, så det bliver “lettere” for dem at “angribe” de ord, som de møder i læsningen. Eleverne skal i ordene udpege vokalen og derefter læse i læseretningen for så bagefter at gå tilbage til forbogstavet og sætte det læste sammen med det.

Læsevanskeligheder

I nogle tilfælde er det nødvendigt at vende tilbage til den bogstavsindlæringen, som vi kender fra 0.-1. klasse, her arbejder eleverne med bogstavernes form og lyd. Når det er indlært, så kan eleven fortsætte til næste niveau.

Fra februar 2015 og frem til slut 2016 var det først muligt at teste for ordblindhed i 3. klasse, men i slutningen af 2016 lancerede undervisningsministeriet en tidlig risikotest for ordblindhed. Det er en test, som Bettina, der også er dansk og klasselærer i indskolingen, kan drage stor nytte af. Alle elever skal have denne test, som foregår én til én og ved denne samtale kan man allerede her se, om nogle elever i 0.-1. klasse skulle have nogle afkodningsvanskeligheder. Bettina kan derfor endnu mere nøje tilrettelægge sin undervisning for disse elever. I alle tilfælde har det vist, at tidlig indsats og hjælp til afkodnings- vanskeligheder, samt dysleksi gør resten af skolelivet lettere for den enkelte.

Bettina brænder for danskfaget og det at være læsevejleder, og vi har tydelige beviser på, at de elever der får ekstra timer til deres afkodningsvanskeligheder rykker sig hurtigere i læsningen. På Vendsyssel Friskole, handler vi på vanskelighederne og gør en tidlig indsats.