Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Mobilpolitik

Vi ønsker for vores elever, at de bliver bevidste i deres brug af mobiltelefoner, IT og bruger det som et redskab, og ikke en erstatning for det sociale fællesskab, der er på skolen. Vi vil derfor gerne, at børnene er aktive sammen i skoletiden UDEN mobiltelefon. 

Nedenstående regler for brug af mobiltelefoner, ridses op i klasserne første skoledag, og vil ligeledes være et punkt på førstkommende forældremøde, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

HUSK! Medbringelse af mobiltelefoner til skolen sker på eget ansvar. Skolen kan ikke drages til ansvar for tyveri eller bortkommelse af disse.

Efter endt morgensamling, placerer alle elever deres medbragte mobiltelefon på vores 3-stjernede mobilhotel, som efterfølgende aflåses, medmindre andet er aftalt med læreren. Her kan mobiltelefon hentes igen, under opsyn ved lærer, når skoledagen er ovre.

Mobilen i undervisningen

NÅR mobiltelefonen skal anvendes i undervisningen, er det efter lærerens opfordring. Ved undervisningsforløb, hvor man på forhånd ved, at mobiltelefon vil være et godt arbejdsredskab, vil læreren altid bestræbe sig på at oplyse hjemmet om dette på forhånd.

HUSK! Der må kun tages billeder og optages lyd af hinanden, hvis fotografen har fået et klart ja fra den kammerat, der skal fotograferes.

Kontakt til hjemmet i løbet af skoledagen

Såfremt en elev har brug for at ringe i løbet af skoletiden eller SFO-tiden, kan man få lov at ringe fra skolens telefon eller, efter forudgående tilladelse, få lov at ringe fra sin egen mobil, under opsyn.

Når reglerne ikke overholdes

Hvis eleven bryder reglerne vedr. mobiltelefoni, inddrages mobiltelefonen og kan, alt efter overtrædelsens karakter, enten udleveres når eleven skal hjem, eller hentes på kontoret af eleven ifølge med en forælder.

Ansatte

De ansatte må bære deres mobil på sig hele dagen. Den benyttes kun i faglige eller PR-og markedsføringssammenhænge foran eller sammen med eleverne. Mobiltelefon må benyttes frit i pauserne. Gårdvagt er ikke en pause.