Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Oplysningspligt ved indmeldelse

Befordring

Hvis du siger ja, må eleven til hver en tid transporteres i alle former for private biler af fx forældre, bedsteforældre og ansatte samt i skolens egen bus. Hvis eleven benytter autostol eller selepude, skal forældrene selv stille denne til rådighed.

Hvis du siger nej, kan eleven ikke deltage i nogen former for skoleudflugter med mindre forældrene selv henter og bringer. Deltager eleven ikke er det forældrenes ansvar at finde alternative pasningsmuligheder.

Fototilladelse

Når indmeldelsesblanketten underskrives gives der automatisk samtykke til at skolen må offentliggøre  billeder af eleven på hjemmesiden, foldere, ugebreve, Facebook ol. Ønskes dette ikke skal der gives besked herom til kontoret.

Fototilladelse indebærer brug af billeder taget af ansatte eller andre voksne med relation til skolen. Alle fotos slettes ved udmeldelse at eleven, dog ikke billeder lagt op på Facebook i løbet af elevens skoletid.

Persondata

Hvis du siger nej til at skolen må viderebringe telefon og adresse-oplysninger, vil disse oplysninger ikke være tilgængelige på klasselister hverken internt eller på hjemmesiden. Andre forældre vil ikke have mulighed for at komme i kontakt med jer i forbindelse med fx legeaftaler, med mindre I selv har videregivet oplysningerne.

Underskrifter

Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skolen, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på blanketten, hvis der er fælles forældremyndighed.

Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under på blanketten. Skolen kræver dokumentation for besiddelse af fuld forældremyndighed.

Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten eller andre oplysninger fra indmeldelsesblanketten, er forældrene forpligtet til at informere skolen herom.