Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Skolekreds

Fællesskab om skolen

Vendsyssel Friskole er et levende fællesskab. Skolekredsen består af enhver der har børn på skolen, og andre som føler sig knyttet til skolen, og som er villige til efter evne at bidrage til skolens økonomiske opretholdelse.

Skolekredsens vigtigste opgaver et at bakke op omkring Vendsyssel Friskole, og være bindeled mellem friskolen og det omgivende samfund.

Det koster 250 kr. pr. medlem for et års medlemskab (januar-december).

Find tilmeldingsblanket her


Sikkerhedspolitik ved tilmelding

Tilmelding

Ved tilmelding til skolekredsen udfyldes tilmeldingsblanket med stamdata, som bruges til fremtidige opkrævninger for medlemskab og indkaldelse til generalforsamling. De bruges også til udsendelse af skolens ugebreve, som giver medlemmet indblik i skolens daglige drift. Oplysningerne opbevares digitalt på pc og google-konto

Udmelding                         

Når et medlemskab ikke længere er ønskelig slettes alle oplysninger om medlemmet ved medlemskabets udløb. Skatte- og regnskabsmæssigt materiale slettes jf. lovgivningen først efter 5 år.