Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering

Trivsel er en forudsætning for læring. Derfor lytter vi også til eleverne i hverdagen; deres ønsker, problemer eller udfordringer tages alvorligt. På den måde løser vi i fællesskab mange opgaver hen ad vejen. Men engang imellem er det også ganske fornuftigt at gå lidt grundigere til værks. En rundspørge blandt skolens elever kan bane vejen til refleksion, udvikling, eget ansvar, tilfredshed og skabe muligheder for forandring.

UVM 2020

I august 2020 blev der gennemført en trivselsundersøgelse, hvor samtlige elever var oprettet elektronisk, så de kunne deltage. Undersøgelsen vi benyttede os af er Undervisningsministeriets trivselsundersøgelse.

Undersøgelsen er delt op i to grupper: 0.-3. kl. og 4.-9. kl., og har følgende overskrifter: Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden.

Se undersøgelserne her fra 2020:

Skolerapport 0.-3.kl. klik her

Skolerapport 4.-9.kl. klik her

Handleplan aftalt for skoleåret 2021-2022 ovenpå samlet skolerapport fra august 2020 – Handlingsplan ovenpå uvmiljøvurdering 2020

UVM 2016

Se undervisningsmiljøvurdering 2016 – klik her

Handleplan

Lærere tilknyttet hertil beslutter hvilke punkter, der skal følges op på, og hvordan det skal gøres. Det er et led i elevrådet demokratiske dannelse, at de skal være med til at dykke ned i og formidle resultater til skolens øvrige elever samt i fællesskab med lærerne beslutte, hvad de videre indsatser skal være.

Opfølgning
Vi forventer at lave ny undersøgelse i august 2022, med en forventning om et kommende skoleår der vil fungere mere i normale rammer end skoleåret 2020/2021.