Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Priser

Prisliste pr. 1. januar 2022

Skole: 1. barn (yngste) 950 kroner, 2. barn 525 kroner, 3. barn 150 kroner

SFO (0.-3. klasse): 1. barn (yngste) 850 kroner, 2. barn 500 kroner, 3. barn 200 kroner

SFO-busbørn (kun på skoledage): 1. barn (yngste) 200 kroner, 2. barn 200 kroner, 3. barn 200 kroner

Miniklub:1. barn (yngste) 850 kroner, 2. barn 850 kroner, 3. barn 850 kroner

Taksterne opkræves i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

SFO/miniklub i skolens ferier

Der tilbydes pasning af de børn, som ikke har mulighed for at holde ferie dog ikke på lukkedage.

En uges pasning koster 200 kroner pr. barn

En dags pasning koster 50 kroner pr. barn

Indmeldelsesgebyr

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på alle børn. Det første barn som indmeldes betaler 950 kr, det næste barn 525 kr og øvrige børn opkræves 150 kr.

Bus

Skolens private busordning koster 300 kr. pr. måned, dog er juli betalingsfri.

Der betales fuld pris for 2 børn og halv pris for øvrige børn.

Der er mulighed for at gå i SFO fra endt skoledag til bussen kører hjem for kr. 200 pr. måned.

Udflugt/lejrskole

Udflugt til Fårup Sommerland inden sommerferien betales med skolepengene 1. juni – 150 kr

Lejrskolebetaling opkræves hvert år i perioden januar til april – Se lejrskolepolitikken

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever med mindre søskende i vores børnehus får også rabat. Har en familie et barn i skolen og et barn i børnehuset opkræves taksterne for 2. barn hos os.

(Gælder IKKE SFO i skolens ferier)

Fripladstilskud

Der kan søges om nedsættelse af forældrebetalingen hver år i juni måned.
Ansøgningsskema og fordelingsnøgle bliver sendt på mail i maj måned.

Læs mere om fripladstilskud her

Udmeldelse

Børn kan udmeldes med 1 måneds frist til den 1. i en måned på skolens kontor.