Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Priser

Prisliste pr. 1. januar 2021

1. barn (yngste)2. barn3. barn
Skole 950 525 150
SFO (0.-3. kl.) 850 500 200
SFO-busbørn (kun på skoledage) 200 200 200
Miniklub 850 850 850

Taksterne opkræves i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

SFO/miniklub i skolens ferier

Der tilbydes pasning af de børn, som ikke har mulighed for at holde ferie.

Tilmelding af 1 barnTilmelding af øvrige børn
SFO pr. uge 250 125
SFO pr. dag 50 25
Miniklub pr. uge 250 250
Miniklub pr. dag 50 50

Indmeldelsesgebyr

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på alle børn. Det første barn som indmeldes betaler 950 kr, det næste barn 525 kr og øvrige børn opkræves 150 kr.

Bus

Skolens private busordning koster 300 kr. pr. måned, dog er juli og december betalingsfrie.

Der betales fuld pris for 2 børn og halv pris for øvrige børn.

Der er mulighed for at gå i SFO fra endt skoledag til bussen kører hjem for kr. 200 pr. måned.

Udflugt/lejrskole

Udflugt til Fårup Sommerland inden sommerferien betales med skolepengene 1. juni – 100 kr

Lejrskolebetaling opkræves hvert år i perioden januar til april – Se lejrskolepolitikken

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever med mindre søskende i privat eller kommunal børnehave/dagpleje får også rabat. Har en familie et barn i skolen og et barn i børnehave/dagpleje opkræves taksterne for 2. barn hos os.

(Gælder IKKE SFO i skolens ferier)

Fripladstilskud

Der kan søges om nedsættelse af forældrebetalingen hver år i juni måned.
Ansøgningsskema og fordelingsnøgle bliver sendt på mail i maj måned.

Læs mere om fripladstilskud her

Udmeldelse

Børn kan udmeldes med 1 måneds frist til den 1. i en måned på skolens kontor.