Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Skole-hjem-samarbejde

Principper for skole-hjem-samarbejde

Skolen vil gerne give dit barn den bedst mulige skolegang. I skolelovens §1 står, at skolen løser sin opgave i samarbejde med forældrene.

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for, at det kan lykkes. Samarbejdet må bygge på gensidig respekt og tillid til, at begge parter vil barnet det bedste.

Hvem henvender du dig til?

Når du som forældre henvender dig om et problem, skal du først tage kontakt med den pågældende lærer eller pædagog, som har med problemet at gøre. Hvis du i denne dialog ikke når til en tilfredsstillende løsning på problemet, er næste skridt at henvende sig til skolelederen, der så går ind sammen med parterne og forsøger at finde en løsning på problemet.  Hvis du som forældre heller ikke finder den løsning tilfredsstillende, kan du i sidste instans henvende dig til bestyrelsen med problemet, hvorefter de i samarbejde med skolelederen finder en endelig løsning.

Du skal vide, at hvis du forsøger at skabe en debat blandt andre forældre uden for skolens regi om en problemstilling på skolen, kan du være med til at optrappe problemet og skabe en misstemning, der kan gør det kompliceret at nå til en løsning på problemet. Skolen vil meget hellere medvirke fra starten i at finde en løsning gennem direkte dialog.

Hvis du henviser til, at andre, fx. forældre, mener det samme som dig, forventer vi fra skolens side, at de  andre bliver nævnt ved navn, så skolen har en chance for at komme et evt. større problem til livs, ved at indgå i en direkte dialog med de involverede parter.

Skolen er altid parat til at skabe ramme om eller være med i en dialog om forhold på skolen. Vores mål er at finde en løsning på forholdene, som er tilfredsstillende for alle parter. Derfor er vi åbne overfor, at der kan være forskellige synsvinkler på diverse forhold, og at der kan være forhold, der kræver en  ændring – dog vil vi altid tage udgangspunkt i skolens værdigrundlag.

Skolen kan bedre opfylde sin opgave:

Klik på hvert punkt for at læse mere.

Hvis eleven møder til tiden, veludhvilet og undervisningsparat.

Det vil sige:

– at barnet er udhvilet
– at barnet har haft en rolig morgen
– at barnet har fået morgenmad
– at barnet har medbragt madpakke og frugt
– at barnet er velforberedt

Hvis eleven er opdraget til selvstændighed og ansvarlighed.

Det vil sige:

– at barnet udviser ansvarlig social opførsel
– at barnet tiltaler både lærere og andre elever høfligt og i et pænt sprog

Hvis forældrene deltager i en konstruktiv dialog med skolen.

Det vil sige:

– at forældrene er parat til at vurdere en sag fra flere sider
– at forældrene henvender sig hurtigt og direkte i tilfælde af problemer i skolen eller hjemme
– at forældrene viser deres påskønnelse. Lærere har også brug for at mærke, at forældrene ser det gode arbejde, der bliver udført både i hverdagen og ved særlige lejligheder
– at forældrene bakker op om skolens ordensregler

Hvis forældrene hjælper barnet med at holde orden i skoletasken.

Det vil sige:

– at der altid er blyanter, viskelæder m.v. i penalhuset
– at idrætstøjet medbringes, når der er idræt
– at checke for sedler, samt at melde tilbage til tiden til møder m.v.

Hvis forældrene bakker positivt op om barnets skolegang.

Det vil sige:

– støtter barnets læring med bl.a. lektiehjælp, hvis barnet ikke kan selv
– at forældrene har realistiske forventninger til deres barn
– at forældrene deltager i møder og arrangementer og dermed viser engagement og interesse for barnets hverdag i skolen
– at forældrene læser skolens informationer

Hvis skolen respekteres som et uddannelsessted for eleverne.

Det vil sige:

– at skolen har en høj prioritet i barnets tilværelse
– at interesser og evt. erhvervsarbejde planlægges, så skolen ikke forsømmes
– at enhver fritagelse fra undervisningen overvejes grundigt

Hvis forældrene tager medansvar for klassen som helhed, herunder dens sociale liv.

Det vil sige:

– at forældrene er parat til at samarbejde med klassens øvrige forældre om fælles normer
– at forældrene tager et medansvar for eleverne vedrørende seksualoplysning, rygning, alkohol og andre rusmidler.
– at forældrene tager et medansvar for børnenes adfærd