Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Bestyrelsen

Vil du have medbestemmelse over vores dejlige friskole og børnehus?

Vendsyssel NaturUnivers – Friskole & Børnehus er en selvejende institution med egen bestyrelse valgt af hhv. skolens forældrekreds og skolekreds. Bestyrelsen og ledelsen har det overordnede ansvar for skolens daglige drift og udvikling, og da der ikke er en kommunal skoleforvaltning at referere til, er vejen mellem brugere og beslutningstagere kort. Skolens ledelse har ansvaret for den pædagogiske ledelse og udvikling.

Ar være en friskole betyder, at vi indenfor visse fastsatte rammer har frihed til at drive vores skole, som vi finder bedst. Men med friheden følger også medansvaret, idet de to begreber er hinandens forudsætninger.

Bestyrelsen består pt. af 7 medlemmer.

At lade sig vælge ind i bestyrelsen betyder at man kommer meget tæt på den daglige drift, og bliver en del af løsningen af en række spændende opgaver.

Medlemmer pr. 1/1-2021

Nanna Marie Fonseca Nielsen (Formand)

 

Janne Lena Lisbeth Hieck  (Næstformand)

 

Zascha Irving Pedersen (Kasserer)

 

Lars Holm Kristensen 

 

Casper Voldstedlund

 

Kim Rasmussen

 

Tina Pedersen

 

Julie Udklit Kirskov (suppleant) 

Anika M. Poulsen (suppleant)