Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Bestyrelsen

Vil du have medbestemmelse over vores dejlige friskole og børnehus?

Vendsyssel NaturUnivers – Friskole & Børnehus er en selvejende institution med egen bestyrelse valgt af hhv. skolens forældrekreds og skolekreds og forældrekredsen i børnehave og vuggestue.  Bestyrelsen og ledelsen har det overordnede ansvar for den samlede institutions daglige drift og udvikling, og da der ikke er en kommunal skoleforvaltning at referere til, er vejen mellem brugere og beslutningstagere kort. Skolens ledelse og den daglige leder i børnehaven og vuggestuen har ansvaret for den pædagogiske ledelse og udvikling.

At være en fri og selvejet institution betyder, at vi indenfor visse fastsatte rammer har frihed til at drive vores institution, som vi finder bedst. Men med friheden følger også medansvaret, idet de to begreber er hinandens forudsætninger.

Medansvaret kommer til udtryk ved, at et godt og aktivt forældreråd i hhv. børnehave, vuggestue og skole, danner grobund for  den samlede bestyrelses arbejde.

Bestyrelsen består pt. af 9 medlemmer.

At lade sig vælge ind i bestyrelsen betyder at man kommer meget tæt på den daglige drift, og bliver en del af løsningen af en række spændende opgaver.

Medlemmer pr. april 2022

Nanna Marie Fonseca Nielsen (Formand)

 

Janne Lena Lisbeth Hieck  (Næstformand)

 

Zascha Irving Pedersen (Kasserer)

 

Lars Holm Kristensen 

 

Kim Rasmussen

 

Jesper Krogsgaard

 

Annika M. Poulsen

 

Tina Pedersen (suppleant for skolekredsen) 

Janni Møller Rødkær (suppleant for forældrekredsen)

Generalforsamling

Referater fra generalforsamlingerne ligger offentligt tilgængelige på skolen.

Hvis man gerne vil se dem, er man altid velkommen til at henvende sig på skolen.