Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Værdigrundlag

Værdigrundlag ved Vendsyssel Friskole

På Vendsyssel Friskole ønsker vi at skabe et miljø, der er præget af respekt for den enkelte elev og voksne, samt plads til at lære forskelligt og til at være. Vi ønsker, at børnene lærer respekt for hinandens forskelligheder og forståelse for andres tanker, værdier og arbejde. Der skal være plads til alle – men ikke nødvendigvis til alt. 

Vores mål er at skabe trygge rammer, hvor børnene oplever, at de har et medansvar for fællesskabet og derfor aktivt deltager i det => det forpligtende fællesskab.

Skolen skal samtidig være et sted hvor barnet oplever tryghed i dagligdagen, i det lokale, men også et sted, hvor barnet oplever at være en del af verdenssamfundet. At være nysgerrig og iagttagende på verden omkring vores skole, såvel som på den anden side af kloden, er vigtig dannelse til voksenlivet anno 2019. Af samme årsag har skolen egen bus, som jævnligt anvendes til ekskursioner ud af huset.

Ud fra ovenstående har vi formuleret vores kerneværdier: Faglighed, Relationer og Kreativitet.

Slide Faglighed Kreativitet Relationer Figur til værdigrundlag Figur til værdigrundlag Figur til værdigrundlag Figur til værdigrundlag

Faglighed

VI VIL at vores elever skal blive så dygtige som muligt, ud fra den enkeltes faglige formåen

På Vendsyssel Friskole går trivsel og faglighed hånd i hånd. Vores elever lærer bedst når de trives, og derfor har vi fokus på deres personlige og alsidige udvikling. Vi arbejder med elevernes indbyrdes relationer, så der er grobund for, at fagligheden kan udvikles i gruppearbejde og klasserummet.

Eleverne har forskellige faglige forudsætninger, undervisningen differentieres derfor, så hver enkelt elev opnår sine individuelle mål. Der er mange måde at lære på, så vejen til at blive så dygtig som muligt, er mange. Vi sørger for, at der gives den nødvendige støtte til de fagligt svage, samt de nødvendige udfordringer til de fagligt stærke.

Derfor har vi:

 • Faglig sparring og vidensdeling omkring den enkelte elev lærere og pædagoger imellem
 • Løbende tests af elevernes færdigheder inden for læsning, stavning og matematik, så vi kan se, hvordan vi bedst kan hjælpe dem
 • Øjnene rettet mod det omkringliggende samfund, og de nye krav til faglighed der stilles
 • Temadage med mulighed dels for fordybelse, dels for afprøvning af nye metoder i undervisningen
 • En forventning om, at eleverne møder veludhvilede, forberedte og til tiden
 • En indstilling til, at fagligheden hele tiden kan diskuteres og defineres

Relationer

VI VIL at vores elever oplever en skole med professionelle relationer og voksne.

Den daglige undervisning og dermed læring foregår altid i en sammenhæng med nogen eller noget. Dette stiller krav til pædagogen og læreren, som en form for relationsarbejder, der konstant arbejder reflekteret med sin relation til barnet eller eleven, da grundlaget for al læring er kendskabet til og anerkendelse af sig selv og andre. Skole og hjem samarbejdet er med til at skabe gode relationer i klassen. Som forældre tilstræbes, at man har en positiv indstilling omkring f.eks. legeaftaler og at være deltagende i skolens arrangementer.

Derfor har vi:

 • Stort fokus på, hvordan man taler om og med hinanden
 • Venskabsklasser, hvor de små og de store elever tager ansvar for hinandens trivsel
 • Øjeblikkelig opfølgning på eventuelle konflikter, som håndteres i klasserummet og/eller i samarbejde med forældrene
 • For øje, at vores lille friskole kan opleves som “det andet hjem” for eleven, da her er trygt at være

Kreativitet

VI VIL tilstræbe at vores elever oplever kreative arbejdsformer i den daglige undervisning.

Eleverne er ikke ens, men derimod selvstændige individer med forskellige faglige og kreative styrker, og vi ser det som vores opgave, at understøtte hver enkelt elevs udvikling og læringsstrategi. Derfor sørger vi også altid for at integrere kreativitet på forskellige måder, så den enkelte elev får de optimale muligheder for at realisere netop sit potentiale. Derudover er vi bevidste omkring det arbejdsliv som venter, hvor kompetencer som at være ideskaber, igangsætter og formidler er ønsket. Musikken spiller også en stor rolle her, og vi prioriterer derfor morgensang og fortællingen højt, og har tilmed “det musiske element” som et af vores fire pejlemærker.

Derfor har vi:

 • Plads til kreative udfoldelsesmuligheder i undervisningen, hvor der ikke nødvendigvis findes én- men flere løsninger, og hvor læreren ikke altid har svaret
 • For øje, at eleverne skal lære at tænke kreativt, eller rettere, at de skal have plads til at beholde den medfødte evne til at tænke undersøgende og problemløsende
 • Forståelse for at vores skole er en del af en konstant foranderlig verden, der bliver mere og mere kompleks, og hvor der løbende stilles større krav om kreative opgaveløsninger og tankesæt