Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

SFO

Vores SFO

Før og efter skole er det muligt at benytte sig af vores SFO, hvor man kan lege, spille, være kreativ og bare hygge sig med hinanden.

Åbningstider

  • Mandag-Torsdag 6:30 - 16:30
  • Fredag 6:30 - 16:00

Hverdagen i SFO

Morgen-SFO

Al morgenpasning foregår i vores skønne børnehus. I forbindelse med morgen-SFO kan børnene spise morgenmad indtil kl. 7.30.

Vi tilbyder havregryn og cornflakes. Hvis der ønskes en anden form for morgenmad, må børnene spise hjemmefra.

 

Eftermiddags-SFO

Der er åbent fra eleverne eleverne i 0.-3. klasse får fri og indtil kl. 16.30. Fra kl. 15.30 foregår pasningen igen i børnehuset.

 

Båldag/Udedag

Børnene skal gerne ud at lege hver dag, men vi har også en ugentlig udedag, hvor vi laver mad over bål. Nu har vi fået vores bålhytte og er derfor ikke så afhængig af vejret mere, hvilket er skønt.

 

Computer/spilledag

Vi har én ugentlig spilledag. Det er om fredagen efter endt udedag. Her må eleverne spille i en time.

Al brug af computere/iPads skal foregå i det tidligere 0.-1. klasses lokale, som ligger ved siden af SFO lokalerne.

Vi forsøger at holde øje med, at børnene spiller alderssvarende spil og lign.

 

Mobiltelefoner

Børnene må ikke bruge deres telefoner i SFO-tiden, UNDTAGEN på spilledagen. Her må telefonen benyttes til spil og musik. Telefonen må ikke benyttes til opkald, sms, Facebook, Snapchat og lign.

Personale

Tanya Esbensen
PÆDAGOGMEDHJÆLPER

Værdier

I SFO’en lægger vi vægt på at have orden og struktur. Mange børn føler tryghed, når de overordnende rammer er struktureret og forudsigelige. Samtidig er vi, som personale, af den overbevisning, at jo mere orden, struktur og planlægning der er, jo mere tid bliver der til aktiviteter sammen med børnene.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og forsøger at møde barnet, hvor det er. Ud fra dette tilbyder vi aktiviteter, der interesserer barnet, udfordrer barnet og samtidig giver barnet mulighed for at udtrykke tanker, følelser og behov.

Vi vægter omsorgen højt. Vi ønsker at børnene skal føle sig trygge og føle sig ”hjemme”, som også vægtes i skolen. Vi ønsker at alle SFO’ens værdier er synlige i hverdagen.

Vi har valgt at have fokus på følgende værdier:

Værdier i SFO