Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse

Ønsker du at indmelde dit barn på Vendsyssel Friskole, skal du indledningsvis udfylde formular som er i linket herunder. Skolen vil herefter tage stilling til ansøgningen, og indkalde til en samtale, som vil tage afsæt i:

  • Hvad vil det sige at gå på en friskole?
  • Hvilke værdier har Vendsyssel Friskole?
  • Hvad kan I forvente som forældre, og hvilke forventninger har vi til Jer?
  • SFO og bus

Denne samtale med skoleleder finder sted for at forældre og elever kan høre om skolen, og når det er relevant i forhold til elevens alder også om SFO. Da vi tager hånd om den enkelte ved at bygge et stærkt skole-hjem samarbejde, er det vigtigt for os, at begge parter kender de gensidige forventninger, dette samarbejde bygger på.

Vi tilstræber derfor ud fra ovenstående proces, at eleven får en god start på skolen, og at forventningerne indfries.

Indmeldelses­blanket

Hent blanketten her

Udmeldelse

Såfremt skoleforløbet fra 0-9 kl. ønskes afbrudt, sker det ved en skriftlig udmeldelse af eleven på en udmeldelsesblanket, som kan findes på siden her. Denne afleveres udfyldt til skolelederen. Skolelederen afholder herpå en udmeldelsessamtale med forældrene om årsagen til udmeldelsen, og om hvordan, skolegangen er forløbet på Vendsyssel Friskole.

Der er en måneds udmeldelsesfrist fra den 1. i hver måned. (eks. udmeldelse afleveres 17. august, så træder udmeldelsen i kraft 1.oktober og betaling afsluttes).

Udmeldelses­blanket

Hent blanketten her