Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Fripladstilskud

Hjælp til forældrebetaling

I har som forældre til børn på Vendsyssel Friskole mulighed for at søge tilskud til nedbringelse af
forældrebetalingen i såvel skole som SFO en gang årligt. Der er mulighed for at søge 2 steder –
Fordelingssekretariatet og skolebestyrelsen.

Fordelingssekretariatet

Tilskuddet ydes af Fordelingssekretariatet i overensstemmelse med Friskolelovens §11 stk. 3 og §17,
Tilskudsbekendtgørelsens §14, Regnskabsbekendtgørelsens §9, Revisionsbekendtgørelsens §8 samt
Fordelingssekretariatets vedtægter. Tilskuddets formål er, at være medvirkende til, at sikre forældrenes ret
til at lade børnene undervise i en fri grundskole.
Skolen udsender ansøgningsskema og fordelingsnøgle på mail senest den 1. juni hvert år. Der ydes tilskud
til ansøgere med et indtægtsgrundlag, der ligger indenfor gældende fordelingsnøgles indtægtsgrænser.
Indtægter fra biologiske forældre som enten er gift med hinanden eller samboende med barnet, tæller med
i beregningen.
Tilskuddet fordeles mellem ansøgerene i januar måned i overensstemmelse med Fordelingssekretariatets
beregninger. Hvis en tilskudsberettiget ansøger er rejst fra skolen inden 1. februar, fordeles denne ansøgers
tilskud mellem de øvrige tilskudsberettigede ansøgere.

Skolebestyrelsen

Skolen yder et begrænset antal fripladser hvert år i form af hel, halv eller kvart friplads.
Ansøgningsskema udsendes på mail senest den 1. juni hvert år. Indtægter fra alle voksne i husstanden, hvor
barnet har bopæl, tæller med i beregningen. Indtægtsgrænserne er beskrevet på ansøgningen.
Fordelingen af fripladserne foretages af skolebestyrelsen, og der gives svar senest den 30. juni hvert år.

Tidsfrist

Begge ansøgninger skal afleveres på skolens kontor senest den 10. juni hvert år.