Børnehuset
61 68 57 57

Friskolen
20 33 94 20

logosmalhead

Fripladstilskud

Hjælp til forældrebetaling

Fripladstilskud

I har som forældre til børn på Vendsyssel NaturUnivers mulighed for at søge tilskud til nedbringelse af
forældrebetalingen i såvel skole som SFO en gang årligt. Der er mulighed for at søge 2 steder –
Fordelingssekretariatet og skolebestyrelsen. Begge ansøgninger skal afleveres på skolens kontor.

Fordelingssekretariatet
Tilskuddet ydes af Fordelingssekretariatet i overensstemmelse med Friskolelovens §11 stk. 3 og §17,
Tilskudsbekendtgørelsens §14, Regnskabsbekendtgørelsens §9, Revisionsbekendtgørelsens §8 samt
Fordelingssekretariatets vedtægter. Tilskuddets formål er, at være medvirkende til, at sikre forældrenes ret
til at lade børnene undervise i en fri grundskole.
Skolen udsender ansøgningsskema og fordelingsnøgle på Viggo senest den 1. juni hvert år. Der ydes tilskud
til ansøgere med et indtægtsgrundlag, der ligger indenfor gældende fordelingsnøgles indtægtsgrænser.
Indtægter fra biologiske forældre som enten er gift med hinanden eller samboende med barnet, tæller med
i beregningen.
Tilskuddet fordeles mellem ansøgerene i januar måned i overensstemmelse med Fordelingssekretariatets
beregninger. Hvis en tilskudsberettiget ansøger er rejst fra skolen inden 1. februar, fordeles denne ansøgers
tilskud mellem de øvrige tilskudsberettigede ansøgere.
Skolebestyrelsen
Skolen yder et begrænset antal fripladser hvert år i form af hel, halv eller kvart friplads. Det er dog vigtigt,
at alle bidrager til fællesskabet, og der er derfor en minimumsbetaling på 150 kr. pr. md. pr. elev. Dette
også af hensyn til overholdelse af kravet om egendækning på frie grundskoler.
Ansøgningsskema udsendes på Viggo senest den 1. juni hvert år. Indtægter fra alle voksne i husstanden,
hvor barnet har bopæl, tæller med i beregningen. Indtægtsgrænserne er beskrevet på ansøgningen.
Fordelingen af fripladserne foretages af skolebestyrelsen, og der gives svar senest den 30. juni hvert år.

Tidsfrist
Begge ansøgninger skal afleveres på skolens kontor senest den 10. juni hvert år.